Konstytucje Polski

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej!

Mam nadzieję, że znajdziesz na niej wszystkie potrzebne Ci informacje o polskich konstytucjach od czasów trzeciomajowej ustawy zasadniczej do końca dwudziestolecia międzywojennego.

Życzę przyjemnej lektury!

Konstytucja 3 Maja
Ustrój przed uchwaleniem Konstytucji Uchwalenie Konstytucji Ustawa o Miastach Tekst Konstytucji Omówienie Konstytucji Praktyka konstytucyjna Galeria
Konstytucja Księstwa Warszawskiego
Przed uchwaleniem Konstytucji Tekst Konstytucji Omówienie Konstytucji Praktyka konstytucyjna Galeria
Konstytucja Królestwa Polskiego
Przed uchwaleniem Konstytucji Tekst Konstytucji Omówienie Konstytucji Praktyka konstytucyjna Galeria
Konstytucja Marcowa
Przed uchwaleniem Konstytucji Mała Konstytucja Tekst Konstytucji Omówienie Konstytucji Praktyka konstytucyjna
(do 1926 r.)
Nowela Sierpniowa Praktyka konstytucyjna
(po 1926 r.)
Galeria
Konstytucja Kwietniowa
Przed uchwaleniem Konstytucji Tekst Konstytucji Omówienie Konstytucji Praktyka konstytucyjna Galeria

Strona internetowa została opracowana na podstawie książki Andrzeja Ajnenkiela "Konstytucje Polski", tekstów konstytucji oraz pomniejszych źródeł.

Michał Bieniewski